VMware produktpaketeringar för vSphere

From 1 juli försvinner alla produkter som innehåller vSphere Enterprise Edition (inkl. vSOM Enterprise) samt vSOM Standard. Det innebära att det bara finns 2 versioner av vSphere, Sphere vSOM att välja emellan med Standard Edition och Enterprise Plus Edition. Följande paketeringar finns att beställa from 1 april på vSphere och vSphere with Operations Management.

vSphere paketeringar

VMware vSphere Enterprise kommer att supportas tom 2020 och man kommer kunna beställa förnyelser på befintliga licenser hela tiden fram till dess (även 3 års förnyelser med rabatt innan 30 juni). Alla kunder som ligger kvar på vSphere Enterprise kommer dock inte få nya funktioner som kan komma i framtida versioner av Standard eller Enterprise Plus. Dessutom måste man  välja hur man skall hantera funktionalitet i en blandad miljö om man skall utöka en befintlig Enterprise miljö. Man kan dock köpa nya Enterprise licenser tom 30 juni.
Detta sammantaget gör det mycket viktigt att analysera om man vill förlänga vSphere Enterprise på längre tid eller uppgradera sina licenser med kampanjen eller hantera skillnaderna i funktionalitet vid en eventuell blandad miljö.
Kontakta oss för en analys av effekterna i god tid innan 25 juni på info@rtsab.com eller kontakta din RTS TAM eller tekniska kontakt.