VMwares analysverktyg Log Insight har det senaste året utvecklats mycket och är ett mycket kraftfullt verktyg för analys av loggar och meddelande för hela VMware-miljön (inkl. 3:e parts integrationer). Från och med 1 april ingår vRealize Log Insight (ett 25 st OSI pack) om man köper en ny vCenter Server Standard eller om har ett aktivt supportkontrakt. Man kan även köpa till Log Insight för en utökning över 25 OSI.

RTS kan även erbjuda en heldags-workshop med installation samt introduktionsutbildning i logghantering. Denna Jump Start inkluderar design, installation och introduktion av Log Insight i er egen miljö vilket möjliggör en snabb uppstart av logghantering i er VMware-miljö.

logs1