• VMware vSphere Enterprise EOL – Uppgraderingspromotion 50 %
  • VMware vSphere 5.0/5.1 – End of General Support 24 augusti 2016

 

From 1 juli försvann alla produkter som innehåller vSphere Enterprise Edition (inkl. vSOM Enterprise) samt vSOM Standard och nu har även supporten för alla versioner av 5.0/5.1 upphört. Det innebära att det bara finns 2 versioner av vSphere, Sphere vSOM att välja emellan med Standard Edition och Enterprise Plus Edition. Följande paketeringar finns nu tillgängliga för vSphere och vSphere with Operations Management.

 

Fig1

 

VMware vSphere Enterprise Edition kommer att supportas tom 2020 och man kommer kunna beställa förnyelser på befintliga licenser hela tiden fram till dess. Alla kunder som ligger kvar på vSphere Enterprise kommer ej att få tillgång till nya funktioner i framtida versioner av Standard eller Enterprise Plus. Dessutom måste man välja hur man skall hantera funktionalitet i en blandad miljö om man skall utöka en befintlig Enterprise.

 

Detta sammantaget gör det mycket viktigt att analysera om man vill förlänga vSphere Enterprise på längre tid eller uppgradera sina licenser med kampanjen eller hantera skillnaderna i funktionalitet vid en eventuell blandad miljö. Kontakta oss för en analys av effekterna på info@rtsab.com eller kontakta din RTS TAM eller tekniska kontakt.

 

Support för VMware vSphere version 5.0 och 5.1 – End of General Support from 24 augusti 2016
General support för alla versioner av vSphere 5.0 och 5.1 försvann den 24 augusti 2016. För att få fortsatt support från VMware efter den 24 augusti krävs att man gör en uppgradering till en supportad version (5.5.6.x) mer information. Inget stöd för ny hårdvara kommer heller för vSphere 5.0/5.1. Mer info:

https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2145103

 

VMware Promotion – 50 % Rabatt på Enterprise Plus uppgraderingar innan den 26 december
VMware  har nu förlängt sin kampanj för kunder med befintliga vSphere Enterprise och Enterprise VSOM licenser.  Kampanjen ger 50 % rabatt på licensdelen vid en uppgradering (ej support och förnyelse) till vSphere Enterprise Plus och Enterprise Plus VSOM. Kampanjen gäller tom 26 december och gäller licenser med aktiva supportkontrakt.

 

Man kan även uppgradera från vSphere Enterprise Plus till vSphere Enterprise Plus with Operations Management (vSOM Enterprise Plus). Detta gör att man i en blandad miljö med vSphere Enterprise och Enterprise Plus kan gå upp till en gemensam miljö med vSphere Enterprise Plus with Operations Management till ett förmånligt pris.

 

RTS uppgraderingsstöd och VMware Health Check
RTS har även ett uppgraderingserbjudande med eller utan Health Check för er som vill få stöd att konvertera till vSphere 6.x. En VMware vSphere Health Check kan med fördel genomföras inför en uppgradering eller som en proaktiv tjänst för att utveckla, förbygga fel samt optimera en befintlig virtuell infrastruktur.

 

Kontakta oss för mer information: info@rtsab.com
Mer information VMware Promo:
http://www.vmware.com/promotions/2016-vSphere-vSOM-upgrade.html