Support för VMware vSphere 5.5 – End of General Support 19 september 2018

General Support för alla versioner av vSphere 5.5 försvinner den 19 september, 2018. För att få fortsatt full support från VMware krävs det att man gör en uppgradering till en supportad version (version 6.0 eller senare). Inget stöd för ny hårdvara kommer heller att tas fram för vSphere 5.5.

RTS rekommendation är att påbörja en planering för uppgradering till vSphere 6.5 eller senare versions så fort som möjligt innan den allmänna supporten upphör. Även VMware VSAN 5.5, vCenter Server 5.5 och Site Recovery Manager 5.5 omfattas av samma slutdatum för General Support.

Mer information.

VMware Extended Support

VMware kommer att erbjuda en möjlighet att teckna VMware Extended Support som en tilläggstjänst på årsbasis under ytterligare två år, vilket innebär ett slutdatum fram till 19 september 2020. Denna service levereras framförallt som en ”Self-Services” tjänst via en portal och VMware kommer inte att leverera nya patchar och buggfixar om det inte krävs av särskilda kritiska anledningar.

VMware uppgraderingserbjudanden

Sedan tidigare har VMware vSphere Enterprise Edition försvunnit och det finns ju olika sätt att uppgradera de licenserna till VMware vSphere Enterprise Plus eller VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus. Kontakta oss för mer information om vilka möjligheter som finns.

Mer information.

RTS uppgraderingsstöd och VMware Health Check

RTS har tagit fram ett uppgraderingserbjudande med eller utan Health Check för er som vill få stöd att konvertera till vSphere 6.x. En VMware vSphere Health Check kan med fördel genomföras inför en uppgradering eller som en proaktiv tjänst för att utveckla, förbygga fel samt optimera en befintlig virtuell infrastruktur.

Kontakta oss för mer information eller boka ett möte för hur ni kan optimera era investeringar i VMware licenser: info@rtsab.com