Veeam lanserade sin nya plattform för Backup & Recovery i vintras och nu har även Veeam Availabilty Suite 9 lanserats. Med Veeam Availability Suite får man både Veeam Backup och Replication tillsammans med verktyg för monitorering, rapporter och kapacitetsplanering i Veeam One. Här är några av nyheterna och förbättringarna i den version 9.

  • NEW- Veeam Cloud Connect Replication: Ger möjlighet att skapa replikeringar och DR-tjänster enklare via en (DRaaS) tjänst till en Veeam Cloud Service Provider.
  • ENHANCED- Backup från Storage Snapshots för HPE, NetApp, EMC och Nimble Storage (maj)
  • NEW- Scale-out Backup Repository: Möjliggör skapande av en virtuell pool av backup storage för flexible utökning av backup kapacitet.
  • ENHANCED- Direct Storage Access: Snabbare vSphere backup med minimal påverkan på nättrafiken vid backup med Direct SAN Access och Direct NFS Access.
  • ENHANCED Veeam Explore for Microsoft Active Directory: Medger snabbt återskapande av individuella AD objekt eller hela containers, enskilda användare och lösenord.
  • ENHANCED Veeam Explorer for Microsoft Exchange: Utökad funktionalitet för att återskapa individuella Exchange objekt/användare rapporthantering mm.
  • ENHANCED Veeam Explorer for Microsoft SharePoint:  Direkt hantering av SharePoint backup, sites och enskilda objekt.
  • ENHANCED Veeam Explorer for Microsoft SQL Server.
  • NEW Veeam Explorer for Oracle: Transaction-level recovery av Oracle databaser.
  • ENHANCED Veeam Explorer for Storage Snapshots.

Kontakta oss för en demo eller workshop. Vi erbjuder även Veeam som tjänst via RTS Cloud and Managed Services.