Vi välkomnar varmt vår nya kollega Fredrik Kacsmarck. Fredrik har en gedigen bakgrund inom lösningar för backup och arkivering. Fredrik kommer närmast från branschkollegan Caperio.

Fredrik anställs som Senior Infrastructure Consultant med fokus på Microsoft.