Flexibla IT-Infrastrukturlösningar baserade på de ledande leverantörernas RTS har en lång bakgrund av att leverera plattformar för IT-Infrastruktur och virtualisering. Vi kan leverera kompletta plattformar med eller utan virtualisering inklusive operativsystem och tillhörande applikationer. Detta lösningsområde omfattar lagret ovanför datacenter/hårdvaran samt nätverk till infrastrukturapplikationer (databaser, middleware och basapplikationer som mail, AD och olika gruppprogramvaror). RTS har unik erfarenhet av applikationshantering på virtuella plattformar som ger en flexibel och driftssäker hantering. Vi bygger lösningar och privata molntjänster på följande plattformar.

  • VMware Solutions
  • Microsoft Solutions
  • Citrix Solutions
  • Linux/Open Source-Solutions