Solutions – Network and Security Nätverk och säkerhetslösningar håller just nu på att genomgå stora förändringar. Med nätverksvirtualisering öppnas helt nya möjligheter upp som kan effektivisera och göra dagens datacenter- och klientlösningar mer flexibla och enklare att hantera. Vi har unik erfarenhet runt nätverksvirtualisering som en av Europas första VMware NSX-expertpartners. Vi har även ett nära samarbete med de marknadsledande partnerna som Microsoft, VMware, Cisco, HP, Trend Micro och Kaspersky. Vi har expertkompetens inom följande områden:

  • Nätverk och kommunikation
  • NSX-Nätverksvirtualisering
  • Säkerhetlösningar för datacenter
  • Säkerhetslösningar för klienter
  • Spårbarhet och logghantering