Solutions – Data Center

Vi har alltid legat i framkant runt datacenterlösningar och att utnyttja virtualisering på ett effektivt sätt. Med dagens nya teknologier som SAN- och nätverksvirtualisering m.m. kommer virtualisering att omfatta alla delar av datacenter-lösningarna. Detta tillsammans gamla system samt nya behov av automatisering, enkel managering, hög tillgänglighet och krav på ökad kapacitet samt lagring gör området allt mer komplext.

RTS kan hjälpa dig som kund med moderna kompletta flexibla lösningar baserade på era behov och verksamhetskrav. Vi gör en analys av nuläget samt kan ta fram en gemensam strategisk plan för utvecklingen av infrastrukturen och era plattformstjänster baserat på affärskrav, kapacitetsanalys, strategi och best practices.

Du får möjlighet till en egen TAM-kontaktperson (Technical Account Manager) som stöttar med arkitektfrågor och proaktivt stöd för att optimera din miljö. Dessutom kan du få hjälp med affärsstöd med optimering av licenser och datacenter-konsolidering samt stöd runt ROI och verksamhetsnytta. Vi kan även hjälpa till med styra IT som tjänst med via beställningshantering, automatisering, molntjänster och kostnadshantering.

Vi har även unik kompetens inom hybridmolntjänster, vilket ger möjlighet till nya flexibla leveransmodeller för IT-verksamheten rörande datacenterlösningar.

Vi kan hjälpa till och ta fram anpassade lösningar inom följande områden i ditt datacenter:

  • Software Defined Data Center och Hybrid Cloud
  • Serverinfrastruktur
  • Datalagring
  • Backup & Arkivering
  • Katastrofsäkring (DR) och tillgänglighet
  • Licenshantering
  • Tools/verktyg

 

Information om våra lösningar för automatisering och systemövervakning av ditt datacenter ligger i vårt lösningsområde (Automatisation and System Management).