Mobila lösningar och klientvirtualisering

RTS har alltid legat i framkant runt datacenterlösningar och hur man kan effektivisera server och klienter med bl a virtualisering. Med flexibla mobila lösningar tar vi det bästa från datacentret och får kontroll även över våra mobila lösningar.  Vi har lång erfarenhet av mobila lösningar med klientvirtualisering och kan leverera olika helhetsprojekt, från hantering av applikationer till mobila användare med tung grafikhantering i avancerade miljöer.

Vi har unik kompetens inom följande områden

  • VMware
  • Citrix
  • Microsoft
  • Klienter
  • BYOD
  • Tillbehör mobility