Här är en personlig sammanfattning från VMworld i Las Vegas med fokus på nyheter och lanseringar. RTS anordnade som vanligt kundresa till årets VMworld i USA och läs gärna mer om vår kommande resa till VMworld i Barcelona på https://www.vmworld.nu

VMworld US 2018 i Las Vegas

Årets stora virtualiseringsevent i USA lockade drygt 21 000 deltagare och det var strax under 50 personer från Sverige. Årets mässa och utställning var större än vanligt och där fanns även mycket om de nya områdena som IoT (bl a var Axis där) och Container/Dev Ops med lösningshantering. VMware fyller även 20 år i år och det fanns en rolig minneshörna på utställningen och man tog även upp den enorma utveckling som VMware har haft när CEO Pat Gelsinger inledde VMworld.

Budskap och VMwares vision

Årets tema var ”Possible Starts with You”, där VMware vill vara en strategisk spelare runt de stora drivkrafter på marknaden som de kallar ”Super powers of technology” –  Cloud, Mobile, AI & Machine Learning samt IoT & Edge. Detta tillsammans med VMwares “Any application, Any device strategy” och stöd för multi-cloud strategier gör att VMware ser ett stort användningsområde för inom alla stora IT-områden för sina lösningsområden. Under VMworld lanserades även flera nyheter inom multi-cloud lösningar där VMware utökar sitt samarbeten med Amazon AWS, Microsoft Azure, Google och IBM Cloud

VMware vill fortsätta sin resa mot att bli en komplett SDDC-leverantör som klarar all last och alla typer av applikationer och samtidigt minska komplexiteten. De har utvecklat sin vision de senaste åren och har nu även med Edge (IoT/ML) och Telco Cloud som viktiga delar. VMware fortsätter även sitt fokus på säkerhet och hantering där bl a vSphere Platinum Edition och NSX är en viktig del för att hantera och förbättra säkerhetshanteringen på alla nivåer.

VMware och AWS i utökat samarbete

VMwares utökade satsning på Multi- och Hybrid Cloud var en genomgående stor nyhet på VMworld och det var många nya lanseringar runt samarbetet med AWS. Man presenterade på key-note att man nu har stöd i alla AWS-regioner inklusive Sverige from 2019. Man demonstrerade också live VM-migration (datacenter migration) samt bulk live migration mellan en lokal vSphere miljö till VMware Cloud on AWS. Man tog också upp att det utökade samarbetet och integrationerna även gör det möjligt att konsumera AWS-tjänster mer effektivt från VMware Cloud on AWS.

Här är en sammanfattning av de många nyheterna om VMware Cloud on AWS:

 • VMware Horizon 7 support för VMware Cloud on AWS
 • Möjlighet att köra Kubernetes on AWS
 • VMware PKS stöd
 • AWS Elastic Block Storage (EBS) med utökad kapacitet av storage per host
 • Stöd för Elastic Block Storage (EBS volumes) för vSAN
 • Förenklad hantering av live migration: Med VMware HCX stöds live migering av VMs till VMware Cloud on AWS från alla vSphere 5.0 eller högre on-premises host via internet, AWS Direct Connect, eller WAN.
 • Distributed Firewall Support
 • Stretched Cluster för VMware Cloud on AWS: Gör det möjligt att använda vSphere funktioner som HA och vMotion, över Availability Zones inom en AWS region.
 • Advanced NSX: Advanced NSX är nu fullt integrerat med AWS Direct Connect, vilket ger en end-to-end high-bandwidth low-latency private network-lösning. NSX microsegmentering kan nu utökas till att även hantera individuella VM som körs i VMware Cloud on AWS med full policyhantering oavsett om den körs private eller i AWS.
 • Möjlighet att köra RDS Tjänster från VMware Cloud on AWS

Amazon RDS on VMware kommer med stöd för Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL. Detta gör det möjligt att nyttja AWS RDS-tjänster från native AWS i din egen vSphere miljö i VMware Cloud on AWS.

Kampanjer för att komma igång med VMware Cloud on AWS

VMware har också lanserat olika kampanjer och förenklat hanteringen av licenser för att starta upp och komma igång med VMware Cloud on AWS.

Några av nyheterna:

 • Single host erbjudande för test (3 mån)
 • 3 Host for the price of 2 for production environments (halva priset)

Det finns nu även möjlighet att göra licensoptimering genom att specificera hur många cores som skall tilldelas en applikation och sedan tillse att man är rätt licensierad genom att använda VM host affinity-regler.

Mer information om priser och kampanjer:

https://cloud.vmware.com/vmc-aws/pricing

Kontakta RTS för mer information om ni vill komma igång med VMware Cloud on AWS. Vi är den första certifierade VMware Cloud on AWS-partner i Sverige samt att vi även är AWS-partner och kan erbjuda både konsulttjänster och tjänstehantering på båda sidor för en total helhetslösning.

Några av lanseringarna från VMworld

Under VMworld gjordes även en rad olika lanseringar av nyheter inom de olika plattformarna. Några av lanseringarna var:

VMware vSphere 6.7 Update 1:

VMware gjorde en lansering av VMware vSphere 6.7 Update 1, som kommer som en uppföljare till 6.7 lanseringen tidigare i maj. VMware vSphere 6.7 update 1 kommer att finnas tillgänglig i slutet av oktober.

Nyheter i vSphere 6.7 update 1:

 • Fully Featured HTML5-based vSphere Client (100% äntligen)
 • vMotion och snapshot hantering av vGPUs (NVDIA-kort)
 • View vCenter Server Convergence Tool (embedded pci)
 • Enhancements for HCI and vSAN (se nedan)
 • Enhanced vSphere Content Library

Det har även tillkommit flera nya supportade uppgraderingsvägar från tidigare versioner av vSphere till vSphere 6.7.x.

vSAN 6.7 Update 1:

Det lanserade även en vSAN 6.7 update 1 i samband med vSphere 6.7 update 1.

Nyheter i vSAN 6.7 Update 1:

 • VUM Updates,
 • Intelligent Maintenance Mode
 • UNMAP Integration for Storage Efficiency
 • Guided HCI Cluster Creation and Extension

Med den nya wizard och processen (Guided HCI Cluster Creation and Extension) blir det lättare att sätta upp klusterfunktion enligt best practice. Funktioner som hanteras i wizard är konfiguration av HA-, DRS-, vSAN- och nät-komponenter. Man hanterar även underliggande hårdvara (för HCI-paketeringar av vSAN) som möjliggör integrerad uppgradering av vSAN tillsammans med server-patchar, uppgraderingar samt supporthantering.

Nya funktioner för vSAN i VMware Cloud on AWS

Det lanserades flera nya spännande funktioner för att använda vSAN i VMware Cloud on AWS på VMworld. En av nyheterna var stöd för Elastic Block Storage (EBS volumes) för vSAN. Vilket gör det möjligt att man nu via VMware Cloud on AWS inte är begränsad till kapaciteten i lokala servrar utan även kan expandera lagringen via EBS Storage. Man lanserade även stöd för vSAN-Encryption in VMware Cloud on AWS.

Nytt vSAN Beta-program samt Integration med VMware Cloud on AWS

Den andra lanseringen rörande vSAN var en ny beta för framtida vSAN-versioner.

Den gör det möjligt att ge input till utvecklare och några av de utöka funktionaliteten i vSAN som planeras är bl a:

 • Data Protection (Snapshot based)
 • File Services
 • Persistent Storage for Containers

Mer information om beta-programmet:

http://www.vmware.com/go/Virtual-SAN-Beta

vSphere Platinum Edition

En stor nyhet var lanseringen av vSphere Platinum som innehåller en integrerad version av AppDefense tillsammans med vSphere Enterprise Plus. Syftet med Platinum är att få en helhetshantering och bättre inbyggd säkerhet samt skydd av applikation och OS/VM med hjälp av automatisering och samt kontroll- och övervakningsfunktioner för både VMware- och säkerhets administratörer.

Genom att använda Platinum får man en helhetssyn, bättre insyn, mindre attackyta, förvarning vid avvikelser samt möjliggör att kunna svara snabbare samt automatiserat vid hot. Det ingår även VM- och vSAN-, samt vMotion-kryptering, Secure boot, stöd för TPM 2.0 och vTMP 2.0 & VBS samt logghantering.

VMware vSphere Platinum är fullt integrerad med övriga teknologier som VMware vSAN, VMware NSX och VMware vRealize Suite för att hantera en komplett säkerhetsmodell för både datacenter och hybrid cloud.

VMware vSphere Platinum kommer att lanseras i oktober/november och det kommer även olika uppgraderingserbjudanden. Dessutom kommer vSphere Platinum med en bonus, som är credits for att beställa tjänster i VMware Cloud on AWS ($10 000 USD). Observera att köpa vSphere Enterprise Plus samt AppDefense som lösa styckprodukter inte ger samma funktionalitet som den integrerade vSphere Platinum versionen. Mer information på https://vmware.com/products/vsphere

VMware och Kubernetes

Ett annat stort område för VMware är hantering av DevOps-miljöer och containers. VMware vill erbjuda en komplett hantering av container på samma sätt som vanliga vm. Detta för att ta bort de utmaningar som containers kan kräva och effektivisera hanteringen för både utvecklare och IT-avdelning/Operations. VMware kan nu erbjuda att köra en container som en vm med vSphere Integrated Containers eller att använda Kubernetes för VMware. Dessutom lanserades stöd för hantering i bl a AWS med VMware Kubernetes Engine (Kubernetes-as-a-Service).

Med Pivotal PKS (Pivotal Container Service) och Kubernetes on VMware tillsammans med NSX förenklas hantering, automatisering, utrullning och administration av container-miljöer.

Utvecklare kan nu använda sina gränssnitt för utveckling och samtidigt kan uppsättning för nät och säkerhet ske i bakgrunden med NSX. Med pivotal container service kan man även få dashboards som ger en komplett visibilitet av varje nivå av utrullning och status på olika PKS-Cluster.

VMworld 2018 Barcelona och VMworld 2019 i San Francisco

Snart kommer VMworld till Barcelona i November och vi har några fortfarande platser kvar till vår kundresa.

Mer information om https://www.vmworld.nu

Nästa års VMworld i USA går i San Francisco i slutet av augusti.