VMwares VSAN är släppt. Här är några vanliga frågor och svar (Del 1)

1. Vad är VSAN och hur fungerar den?

VSAN (Virtual SAN) är en VMware-lösning för att använda lokala serverdiskar som lagring för virtuella maskiner.

Detta har traditionellt inte fungerat bra, då många viktiga vSphere-funktioner (HA/DRS/vMotion) kräver att man använder delade disklösningar såsom SAN (FC/iSCSI/NFS). VSAN delar dock ut dessa lokala diskar till en gemensam lagringspool som då möjliggör nyss nämnda funktioner plus att man får redundans, flash/SSD-accelerering m.m. VSAN kan i många miljöer eller delar av miljöer ersätta befintlig lagringslösning. Detta måste dock undersökas och designas in först, se punkt 4 nedan.

2. Vad kostar VSAN, och hur licensieras den?

VSAN licensieras precis som vSphere per CPU-socket, d.v.s. fysisk processor. Varje socket kostar 2 495 USD, d.v.s. drygt 16 000 SEK i listpris. För ett kluster med tre ESXi-hostar á två sockets blir det alltså ca. 97 000 SEK. Till detta kommer kostnader för SSD-diskar/kort, HDD-diskar, ev. diskkontrollers, ev. komplettering av nätverkskort (man bör köra på 10 GbE för god prestanda).

Detta ska jämföras med kostnaden för en hel SAN-array plus lagringsnätverk m.m.

Vi kommer snart att gå ut med information om färdiga paket så fort vi har fått alla priser från våra leverantörer.

3. Varför skulle vi vilja använda denna istället för vår traditionella SAN-lösning?

Det finns flera goda anledningar, bland annat:

* Det är betydligt billigare att köpa lokala diskar och flash-diskar än att köpa en traditionell SAN-array, d.v.s. inköpspriset blir lägre (se punkt 2 ovan).

* VSAN är inbyggd i ESXi-hypervisorn och administreras via vCenter-servern i samma gränssnitt som vi redan hanterar våra befintliga kluster, d.v.s. administrationskostnaden blir lägre.

* Policies och inställningar hanteras per VM (via profiler), och inte per LUN eller array, och detta är sättet som all vSphere-storage kommer att hanteras på i framtiden. Detta är alltså ett steg på resan mot “Software Defined Storage”, som är en del i det större “Software Defined Datacenter”. Även detta bidrar till lägre administrationskostnader.

4. I vilka typer av (svenska) IT-miljöer passar VSAN in?

VSAN passar i de flesta miljöer oavsett storlek. Ett VSAN-kluster kan skala upp till 32 ESXi-hostar som beroende på servermodell kan fyllas med ett antal diskar och/eller flashkort. Dessa kan vara en kombination av snabba SSD/flashkort och stora SAS/SATA. Om man behöver mycket prestanda (IOPS, latency) dimensionerar man mer flashdisk/kort. Om man behöver mer kapacitet (GB/TB) dimensionerar man fler och/eller större SAS/SATA HDD-diskar. Detta kan även justeras i efterhand, så man behöver inte pricka exakt rätt, utan uppföljning och kapacitetsplanering är som vanligt väldigt viktigt för att inte över- eller underdimensionera sina miljöer. Vi har verktyg för både initial dimensionering samt uppföljning.

Räcker diskkapaciteten till då? Ett enkelt räkneexempel är att man tar åtta ESXi-hostar á 6 st. SATA-diskar á 3 TB. Detta ger 8 * 6 * 3 = 144 TB raw disk. Dela detta på två för redundans (FTT=1), och man får 72 TB användbar disk. Om man uppskattar att ens kluster ska kunna köra 40 VM:ar per host får man 40 * 7 (en hosts failoverkapacitet) = 280 VM:ar. Dela 72 TB med 280, så ser man att varje VM får i snittca. 250 GB lagring, vilket borde vara tillräckligt för de flesta miljöer.

Observera att vi här endast har tittat på kapaciteten (GB/TB) och inte prestandan (IOPS/latency), som också måste dimensioneras på ett genomtänkt sätt.

Det fina i kråksången är att man utöver detta kan lägga till hostar i detta kluster som inte har VSAN-licenser och alltså inte bidrar med disk, utan endast använder VSAN-hostarnas disk. Detta gör att det blir mycket enklare ur ett design- och kapacitetsperspektiv att balansera mängden CPU, RAM, diskutrymme och diskprestanda i sina kluster. Detta påverkar inte diskprestandan, vilket jag kan förklara i ett separat inlägg.

Ett scenario där VSAN inte passar in i dag är om man har replikering eller någon slags metrocluster på SAN-nivå, då denna funktion ännu inte finns i VSAN. Detta kan däremot göras via vSphere Replication på host-nivå, vilket kan ge en del av funktionaliteten, dock ej i stor skala och med samma RTO.

Håll utkik här efter mer VSAN-info, och kom på våra vTour-seminarier och prata med oss. Vi gör även proof-of-concept-installationer ute hos kunder, så hör av er ifall ni är intresserade.