Så här kan man byta ett borttappat root-lösenord till en ESXi-host

Alternativ 1: Lägg med ESXi-hosten i AD, logga in via SSH med ett AD-konto som ligger i gruppen “ESX Admins”, byt root-lösen via “passwd”-kommandot. Denna metod kräver varken omstart av host eller flytt av VM:ar.

Alternativ 2: Skapa en Host Profile där du avaktiverar alla delar förutom just root-lösenordet. Applicera denna på ESXi-hosten I fråga. (http://blog.clearpathsg.com/blog/bid/301156/Lost-Your-ESXi-Root-Password-Reset-It-with-Host-Profiles). Denna metod kräver att hosten sätts i maintenance mode, så man kan inte ha VM:ar körande på den under proceduren.

Är det någon som har några fler förslag på hur man kan lösa detta problem som enligt VMware inte går att lösa utan komplett ominstallation? (http://kb.vmware.com/kb/1317898) 🙂