Vad är Nexthink?

Tänk om du kunde vara en liten ”fluga på väggen” i varje dator, server eller mobil i ert företag. Tänk sedan om alla dessa flugor kunde skicka vidare allt de ser till en central plats där du kan filtrera, sortera och gräva i informationen. Och till och med visa den grafiskt. Tänk om du hade Nexthink…

Nexthink är en innovativ produkt inom området IT Operation Analytics (ITOA) som ger dig möjlighet att på ett helt nytt sätt faktiskt veta vad som händer i din IT-miljö eller framförallt hur IT-miljön upplevs från klientsidan.

nxt1

Nexthink visar alla IT tjänster, hur de används och hur IT infrastrukturen fungerar från det perspektivet som betyder mest nämligen från användarna.

nxt2

Det som gör Nexthink så speciellt är dess realtids analys av alla programexekveringar och nätverksanslutningar som sedan visualiseras på ett föredömligt enkelt sätt vilket ger visibilitet och insikt i vad som händer över tid eller vid ett givet ögonblick.

nxt3

Nexthink kräver ingen annan konfiguration än att en agent (flugan 🙂 ) installeras på de enheter man vill analysera, företrädesvis installeras den på alla enheter i nätverket.
Efter det så lär sig Nexthink själv hur infrastrukturen fungerar och förändras, i realtid!

Förutom att använda Nexthink för att analysera och följa upp den dagliga funktionen så finns det också möjlighet att använda sig av Nexthink för att se nuvarande status, historiska trender och exempelvis kontrollera läget på utrullningsprojekt via dashboards i portalen.

Sammanfattningsvis, Nexthink är ett självklart val inom bland annat följande:

  • Kunskap om vad som händer i hela din IT miljö, inte bara i serverrummet.
  • Hitta och åtgärda fel kanske redan innan användarna ringer in.
  • Följa upp framsteg och effekter av IT-projekt.
  • Få kunskap om Shadow IT i din miljö.
  • Hjälp att hantera Hybrid IT.

RTS hjälper er gärna med demonstration, installation och utveckling av Nexthink i er miljö.

//Claes Kylberg