Nu är det dags för del två i vår serie av Microsoft Operations Management Suite.
Microsoft Operations Management Suite – Del 1
I den här kommer vi börja gå igenom loganalysdelen, den som tidigare hette Operational Insights. Som även var beskrivet i del 1 så kan man nyttja denna utan kostnad i upp till 7 dagar. Nästa steg är Standard och där sparas data i 30 dagar samt premium där data sparas i ett år.

Man lägger till de loggar man vill få ta del av under inställningar:

Screen Shot 2015-10-08 at 21.32.17

Det samlas även mer information utöver dessa events beroende på vilka olika lösningar man väljer att aktivera, enligt listan nedan kan man se mer i detalj vad de olika delarna samlar för datatyper:

Screen Shot 2015-10-08 at 21.39.17

Under “Logs” kan man se flera färdiga logfrågor som man kan anpassa eller direkt använda för att få information och även sedemera skapa egna vyer i “My Dashboards”

Vill man även kontrollera hur mycket data man skickar upp och vilka loggar/lösningar som har störst andel kan man titta under “Usage”, här ser ni att Security under de senaste 30 dagarna laddat upp 2.8 GB.

Screen Shot 2015-10-08 at 21.57.03

I nästa del kommer vi gå in på de olika lösningar som finns och vilket mervärde de ger.