Skrivet ‘live’ under sessionen, så det kan förekomma missuppfattningar och stavfel mm)

VMwares CEO för End User Computing Sanjay Poonen (sp?) inledde med att berätta om hur stort mobilitet har blivit och hur viktigt det är att det ska vara enkelt för användarna att använda samtidigt som det ska gå att övervaka, hantera och säkra upp för företaget. Alla applikationer ska gå att köra på alla sorters enheter, och VMware Workspace Suite är produktsviten som sköter allt detta.

Jim Alkove från Microsoft kom lite överraskande in på scenen in och pratade om Windows 10 och hur mycket säkrare den kommer att vara (vilket vi brukar få höra varje gång en ny version kommer). Kul att se VMware och Microsoft på samma scen prata om sitt samarbete.

Noah Wasmer från VMware visade lite praktiska demos om hur VMware Airwatch kan hantera ovan nämnda Windows 10 och hantera/publicera applikationer som AppVolumes. Det kallas just nu Project A2 (A-squared) och kommer även att kunna publicera både “gamla” och “moderna” applikationer till mobiltelefoner, både Android och iOS (och Windows). Ordet ‘seamless’ nämndes ca 15 gånger. 🙂

Martin Casado från VMwares networking and security kom upp och pratade om hur dagens nätverk är komplexa och tar mycket tid att hantera och felsöka.

En kund berättade i en video om hur NSX hjälper dem att gå från ‘The Flintstones’ till ‘The Jetsons’, och hur säkerhetspolicies och brandväggsregler följer med en VM när den flyttas fram eller tillbaka mellan privat och publik molnplattform. Om ni känner igen den meningen är det antagligen för att det är samma video som visades på partnerdagen.

NSX 6.2 är släppt och har en massa nya funktioner som presenterades! Utöver detta finns ett stort ekosystem av tilläggstjänster som ger ännu mer funktionalitet, t.ex sammankoppling med fysiska brandväggars administration för att minska antalet beröringspunkter för att skapa regler end-to-end för applikationer.

En demo visade hur man t.ex. kan ha generella regler för three-tier-apps som gör att apparna/VMarna automatiskt får rätt regler satta i takt med att de skapas, beroende på deras roll. Man kan även övervaka allt med vRealize Operations.

Tom Corn berättade om hur vi behöver kunna säkra upp kommunikation över nätverk som vi inte kan lita på (inkl våra interna nätverk). Istället för att mecka detta på traditionellt sätt på ändpunkterna kan vi nu lägga det i nätverkslagret på ett mer transparent sätt. Vi kan även kryptera lagrad data, dvs våra vmdk-filer. (Mer info kommer i separat session senare i dag, så det var lite oklart ifall detta är färdig eller kommande teknik/produkt).

VMwares CEO Pat Gelsinger kom in och berättade hur världen blir mer och mer uppkopplad, och hur stor del av den totala trafiken som går över mobila nätverk. År 2020 väntas vi ha i snitt 5,9 uppkopplade enheter per person (på gott och ont). Appindustrin omsätter nu mer pengar än hela Hollywood. Vi har även drygt 7200 uppkopplade enheter i omloppsbana runt jorden. År 2025 kommer vi att ha ca. 5 miljarder människor uppkopplade. Kort sagt, det är en växande marknad.

Ser  fram emot dagens tekniska sessioner och hands-on-labbar, då jag har hittat flera väldigt intressanta på djup teknisk nivå.