Om ni har för många dagar ledigt under julen och undrar vad ni ska ägna er åt så har Microsoft på sin Virtual academysida flertalet gratis e-böcker i olika ämnen.

En bok som kom nu i december och är högaktuell gäller automatiseringslösningar.


ShowCover

I boken introduceras läsaren i både Microsoft Azure Automation och även i Service Management Automation, följande bild är hämtad ur boken och beskriver skillnaden mellan de två olika lösningarna som båda är  baserade på PowerShell workflows.


Screen Shot 2014-12-19 at 15.07.05
På följande länkar kan man ladda ned den och sedemera smygläsa under julgranen eller när man är ute och “köper tidningen”…