Virtualisering gav nya möjligheter
Real Time Services AB grundades av Mats Johansson 1998 och år 2002 fann bolaget sin nuvarande inriktning i samband med att Bjarne Santesson trädde in i företaget. Under ett utbildningsuppdrag år 2002 fann de båda konsulterna nya typer av mjukvara för optimering av serverinfrastruktur. Det var framförallt två produkter som väckte deras intresse. Aurema Armtech samt VMware ESX. Bägge användes för att konsolidera och utnyttja hårdvaran effektivare. Detta kunde i sin tur utnyttjas för att minska kostnader samt ge kunderna nya möjligheter med sitt datacenter. Dessa lösningar bildade sedan bas för RTS framtida tjänsteutveckling. Som en naturlig utveckling blev sedan RTS Europas första konsultpartner till VMware år 2003 och har sedan dess representerat VMware Professional Services i en stor mängd uppdrag. RTS kom sedan under 2000-talet att skapa en egen modell för kompetensutveckling där RTS konsulter blandade utbildnings och -konsultuppdrag. Detta gav bolaget konsulter med både pedagogisk och praktisk kompetens.

PMCG & SkyPoint, pusselbitar för att bilda en unik helhet
För att täcka en allt större efterfrågan på tjänster kring projektledning och IT Service Management startade Real Time Services år 2009 ett dotterbolag. Portman Consulting Group Scandinavia (PMCG). Målet var att hjälpa kunderna att specificera och optimera utnyttjandet av deras IT-resurser. Ansvarig för PMCG blev Anders Nilsson som med sin erfarenhet från att bygga upp VMware Professional Services (PSO) passade väl in.

Under 2013 inledde SkyPoint, RTS och PMCG samtal om en företagsfusion. SkyPoint, ett bolag som startades 2011 av John Sega och Klas Bergwall, var ett IT-konsultbolag som kompletterade RTS väl. Fokus hos SkyPoint var att attrahera engagerade och kompetenta medarbetare samt erbjuda marknadens bästa kompetens. Dock hade SkyPoint byggt upp kompetens inom en del andra områden, bland annat kring drift och managed Services.

Vi såg nu helt enkelt en ”lucka” på marknaden vad gäller leverans av systemlösningar i kombination med hög kompetens. Vi ser några andra företag som kombinerar lösningar inom området IT-infrastruktur med värdeadderande kompetens. Dock ser vi ingen annan aktör som till detta även adderar avancerad kompetens inom områden som IT Service Management och auktoriserad utbildning.

Under 2014 fusionerades de tre bolagen. Det nya bolaget, som behåller namnet Real Time Services AB, består av ett 40 tal medarbetare och har kontor i Stockholm, Helsingborg och representation i Singapore.