logoDC

Nu har Real Time Services tagit ytterligare ett steg på Microsofts partnerstege och vi kan idag stolt meddela att vi har blivit Guldpartner på datacenterområdet.

Vi ser att Microsoft lösningar är ett starkt komplement till oss inom datacenterområdet och att dessa  kommer att vara en nyckel för våra kunder framöver i deras hybrida miljöer.