Microsoft konsulttjänster
RTS kan erbjuda konsulttjänster och integration av Microsoft infrastruktur och applikationer.
Vi har unik kompetens rörande Microsoft virtualisering och strategier rörande blandade miljöer med olika hypervisors och manageringsverktyg. Vi har förutom tjänster inom Microsoft virtualisering även strategiska managementkonsulttjänster runt effektivisering, utvecklingsmiljöer, automatisering och hybrid-cloud strategier.
Vi kan erbjuda konsulttjänster inom dessa områden.

Microsoft infrastruktur

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft System Center Suite
 • Microsoft Hyper-V
 • Multihypervisor-strategier och VMware-integration
 • Klientvirtualisering

Microsoft Applikationer och integration

 • Microsoft AD
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SQL Server
 • Office 365
 • Integration
 • Affärskritiska applikationer

Moln och hybridtjänster

 • Azure – Microsoft Cloud Platform